Hướng dẫn sử dụng máy vật thể Edutech SG-F508B

Hướng dẫn sử dụng máy vật thể Edutech SG-F508B Giao diện mặt sau: DC5V : Nguồn điện đầu vào, bộ đổi nguồn bên ngoài. RS232 : Cổng nối tiếp (cổng […]

Xem thêm
0